ZORGVASTGOED

Frisia Invest is ontwikkelaar in zorgvastgoed. De samenleving vergrijst, ouderen wonen steeds langer zelfstandig en investeren zelf actief in passende woonconcepten. Voor mensen met een zware zorgindicatie is zelfstandig wonen niet langer een optie. Zij zijn aangewezen op intensieve zorg, het verpleeghuisconcept voldoet niet meer aan de eisen die wij vandaag de dag stellen aan kwalitatief hoogwaardige en humane zorg.
Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe zorgconcepten. Frisia Invest speelt hierop in: we zoeken samenwerking met de juiste partners en investeren in de ontwikkeling van moderne zorgconcepten die hoge kwaliteitszorg kunnen borgen.

GEREALISEERDE ZORG PROJECTEN

Johan Paques

Meer informatie

Vastgoedontwikkeling zit ons in het bloed. Daarbij betrekken wij graag partners met wie wij een klik ervaren. Spreekt onze visie en werkwijze jou aan en wil je met ons kennismaken? Dan maken wij graag een afspraak met jou!